I vedleggene kan man se rangeringslisten oppdatert av WMF i går.