Torsdag 7. april ble det avholdt Tinget for 2016.
Vedlagt ligger årsberetningen og protokoll.