Siden det har kommet inn forslag til Tinget 2016, så legger vi ut forslagene her så alle vet hva de innebærer.
Tinget vil behandle disse forslagene torsdag 7. april.