Innkallelse til Ting 2016 ble sendt til alle ledere i sine klubber 7. februar per e-post.
Tinget vil være 7. april kl 1900 i Oslo Idrettskrets i Ekebergveien 101.

Hvis ikke denne innkallelsen har kommet frem, vennligst gi beskjed til forbundsstyret snarest mulig.

___________
Forbundsstyret